Nieuwe 21-dagen ademhaling uitdaging (vertaling)

Adem

Hoi iedereen. In dit interview assisteren en ondersteunen we met een praktisch perspectief in relatie tot het onder ogen zien en wandelen en toepassen en leven van de 21 dagen van ademen.

Welnu, we hebben interviews gedaan met betrekking tot het assisteren en ondersteunen van ZELF in dit proces van het toepassen en wandelen van 21 dagen van ademhalen, wat in essentie in termen was van het assisteren en ondersteunen van ZELF met HIER wandelen als Adem met je menselijk fysieke lichaam in het gewaar zijn van elke en iedere ademhaling die men ademt in elk moment van ademhalen, dus elke in-ademing (spreker ademt in), uit-ademing (spreker ademt uit), in-ademing ——– uit-ademing; ademen met het menselijk fysieke lichaam, in het ZELF assisteren ​​en ondersteunen in die Gelijkheid en Eenheid en dan in termen van jezelf vertragen in het jezelf assisteren ​​en ondersteunen in dat proces van de ademhaling, in het doen van de 4 tellen, welke is: ademhaling-in 4 tellen, ——– vasthouden 4 tellen, —— ademhaling-uit 4 tellen, ——- vasthouden 4 tellen. Adem-in 4 tellen, —— vasthouden 4 tellen, adem-uit 4 tellen, —— en verdergaan binnen die toepassing die jezelf assisteert en ondersteunt in het werkelijk HIER Ademen met het menselijk fysieke lichaam.

Nu, het misverstand dat deels prominent was binnen de video-interviews was in termen van alleen focussen op de ademhaling binnen en door de totaliteit van iemands dag heen en veel mensen hadden behoorlijk wat ervaringen ermee, omdat wat manifeert is, dat men zal beseffen dat het is alsof men helemaal niet kan functioneren, omdat je er echt al je focus en aandacht als het geheel van jezelf in moet stoppen om gewoon in staat te zijn ‘gewaar te zijn van’ en te ‘ademen met’ het menselijk fysieke lichaam.

Nu, wat deze ervaring is die veel mensen onder ogen hebben gezien in het wandelen van deze 21-dagen ademhalingstoepassing, is dat we IN FEITE afgescheiden zijn van het fysieke als het wezen dat ​​binnen het fysieke bestaat en dat, die afscheiding in feite de Geest is, want elk moment dat men zou vallen in termen van het ademen met het menselijk fysieke lichaam in het wandelen van de adem, is te wijten geweest aan en vanwege Gedachten en denken en reacties.

Dus, vanuit dat perspectief is het een gaaf proces om te wandelen en onder ogen te zien ​​in het uitdagen van zichzelf binnen dat punt van het proberen om gewoon te ademen, te wandelen met adem, de 4 tellen adem toepassend en niet te accepteren en zichzelf toe te staan in de geest te vallen. Echter, ik ben er zeker van, wat een ieder die dit heeft geprobeerd ondervonden heeft, dat het bijna onmogelijk is vanwege de omvang van onze gemanifesteerde afscheiding in en als het geestbewustzijnssysteem.

Dus voor degenen die ervoor willen gaan en zichzelf uitdagen en gewoon deze ervaring in zichzelf hebben in termen van het realiseren van de mate waarin we onszelf afgescheiden hebben van het menselijke fysieke lichaam en hoe lang men daadwerkelijk kan wandelen gewoon als adem en tegelijkertijd doorgaan met normaal functioneren, natuurlijkerwijze binnen de eigen wereld en eigen realiteit, de praktische dagelijkse dingen doend, naar werk gaan, ontmoeten van vrienden, koken, gezin, huishoudelijke verantwoordelijkheden, baan, taken ———– al die dingen tijdens het doen van de 4 tellen ademhaling zonder in je geestbewustzijnssysteem te gaan. Men zal de mate beginnen te beseffen, zien en begrijpen waarin wij in FEITE de geest zijn en NIET HIER met en als het fysiek menselijke lichaam.

Dus, hoe de 21-dagen van ademen van toepassing is, is als volgt:

De 21-dagen van ademen is gewoonweg zichzelf assisteren en ondersteunen in eerste instantie in termen van gewaar zijn van je ademhaling, ademen met het menselijke fysieke lichaam voor en in zo veel discipline en aandacht, dat men zichzelf ermee kan assisteren en ondersteunen, terwijl men functioneert en deelneemt en de praktische dagelijkse verantwoordelijkheden doet.

Dus nogmaals, veel mensen die bang zijn voor het misverstand binnen de vorige 21-dagen video-interviews, dat in termen van het functioneren in het van dag tot dag leven, dat dat was om gewoon te laten gaan en alleen te focussen op de ademhaling, dit is het opnieuw creëren van een afscheiding waar men zich afscheidt in en als alleen ademen en daarin slechts een andere alternatieve vorm van afscheiding creërend, waar men ging van geest-afscheiding naar ademen-afscheiding en zichzelf afscheidt van zichzelf en het fysieke lichaam en de van dag tot dag deelname in de werkelijkheid die ZELF IS.

Dus, nogmaals 21-daagse ademhaling is niet in termen van het isoleren van jezelf en dan het gewoon focussen op de ademhaling, want dat is simpelweg het opnieuw creëren van afscheiding.

Het is verder te gaan met je dagelijkse deelname in je wereld en je realiteit en te focussen op de ademhaling in het ademen MET het menselijk lichaam zo vaak en zo veelvuldig als men zichzelf eraan herinnert.

Dus het is gewoon als een ontwaken, zichzelf assisteren en ondersteunen om wakker te worden in het Ademen als men zich gaat aankleden, tandenpoetsen, ontbijt maken, door de dagelijkse verantwoordelijkheden gaande, het is om zo vaak en zo veelvuldig mogelijk jezelf te herinneren aan ademhaling, HIER zijn en ademen MET het menselijk fysieke lichaam en als men een levensstijl heeft die is erg druk, is het NIET nodig om overdag nadruk te leggen op de 4 tellen adem, MAAR op een natuurlijke en normale wijze HIER te zijn met de adem in en met iemands fysieke lichaam. Bijvoorbeeld, het doen van de ademhaling-in en ademhaling-uit. Het zou zijn alsof je aan het haasten bent en dan zul je je realiseren; oh oh ik ben in mijn hoofd/geest, ik ben niet aan het ademen en breng jezelf dan terug HIER ademend, opnieuw focussend op je ademhaling.

En dan zul je je voor een tijdje weer realiseren; oh oh ik ben weer in mijn geest –— oké STOP, haal adem en focus op de ademhaling en adem HIER. En nogmaals, het is niet zoals focussen op het ademen in de context van (spreker is in- en uit aan het ademen), oké ademen, ademen ….. en wat er dan gebeurt is je totale geest gaat in een STOP en jij nog eens, wat er op dat moment gebeurt is dat je jezelf aan het afscheiden bent, je plaatst al je aandacht alleen op je ademhaling en vervolgens scheidt je totale wezenlijkheid zich af van je totale fysiek van je totale werkelijkheid en dit gaat in de ademhaling.

Ik bedoel, dat is niet wat wij zeggen. Wanneer je jezelf in je geest bevindt, ga gewoon: oké ik beweeg NIET HIER in het fysieke, laat me adem gebruiken als mijn ondersteuning en assistentie om me hier terug te brengen, je ademt, haalt adem en je focust en je bent HIER met je ademhaling voor zo veel en zo lang als je in staat bent en je zult zo nu en dan of zelfs het grootste deel van de dag weer, vinden dat oh mijn god ik was in mijn geest, oké laat ik mezelf doen gelden in termen van de volgende dag te vlag-punten waar het is dat ik zo vaak in mijn geest ging en mezelf assisteren en ondersteunen hier te zijn en hier met mijn menselijk fysieke lichaam te ademen, in-ademing —— uit-ademing en dan gebruik maken van momenten waarop je met jezelf bent, terwijl je computerwerk aan het doen bent, terwijl en voor het naar bed gaan, terwijl je in de douche bent, terwijl je jezelf aan het wassen bent, terwijl je de vaat doet, terwijl je aan het koken bent, dingen waar je jezelf praktisch kan vertragen, daar kan je het 4 tellen ademen in de praktijk brengen in termen van ademen In 2,3,4 ——– vasthouden 2,3,4 ——— uit 2,3,4 ——- —— vasthouden 2,3,4 ——- In 2,3,4 ————- Ik bedoel zulke momenten benutten en praktische dagelijkse toepassing om jezelf te assisteren ​​en ondersteunen binnen het proces van en als ademhaling.

En dit is je aanvankelijkestartpunt in termen van het assisteren en ondersteunen van jezelf met de ademhaling in 21-dagen, in het zo effectief en gedisciplineerd zijn in het doen gelden van je toepassing met en als ademhaling, zo doeltreffend en zo specifiek als waartoe je in staat bent. Dit betekent echt jezelf uitdagen, er echt voor gaan, in termen van het wandelen van je dag en het wandelen ervan met de ademhaling. Wanneer je merkt dat je je in je geest bevindt, breng jezelf HIER terug, adem, neem deel binnen het startpunt van de Adem, wanneer je alleen bent met jezelf, wanneer je je praktische dagelijkse dingen alleen doet, pas de 4 tellen ademhaling toe en in die 21 dagen, wat het is dat je doet is, je neemt de ademhaling op binnen je praktische proces van jezelf assisteren en ondersteunen in het wandelen door je geestbewustzijnssysteem, je menselijk fysieke lichaam in.

Dus ademen vanuit het 21 dagen perspectief is, de 21 dagen van jezelf assisteren en ondersteunen om de praktische toepassing van ademen te incorporeren in je LEVENsproces dat je bent en wat we in wezen aan het wandelen zijn. Dit is een levenslange verbintenis. Je 21 dagen, je proces waar je bijvoorbeeld ziet, oké bezorg jezelf een platform van hoe effectief je aan het ademen bent met je menselijk fysieke lichaam, in hoeverre je nog steeds in de geest bent en binnen en tijdens die 21 dagen, kun je een kijkje nemen en elke dag cross-referencen waar het is dat je nog steeds neigt in de geest te gaan, zoals bijvoorbeeld naar je baas haasten en door angst en vrees gaan en je beseffen, oké elke dag, voor de laatste 3 dagen, dat is waar ik vooral uitgebreid in mijn geest ging, laat me mezelf assisteren ondersteunen mezelf te doen gelden om te ademen en wandelen met ademhalen terwijl ik richting het kantoor van mijn bazen beweeg en de gedachten STOP — adem door de energie en communiceer met hen met en als de Adem. En dus kun je iets hebben als een ​​ademhalingsdagboek voor jezelf als je wil, kijk naar alle belangrijke punten tijdens de dag waar je echt in je geest ging en jezelf niet herinnerde om hier te zijn met en als de adem als de Ademhaling, in het wandelen in en als je menselijk fysieke lichaam.

En dat is de eerste 21 dagen in termen van de praktische toepassingscontext van het zichzelf assisteren en ondersteunen om een ​​relatie met jezelf te vestigen, met je menselijke fysieke lichaam, waar je werkelijk beweegt met en als ademhaling en NIET binnen je geestbewustzijnssysteem. Uiteraard, de ademhaling is niet het ultieme antwoord, wat betekent, enkel via de ademhaling gaat NIET veranderen wie je bent als je geestbewustzijnssysteem. Ademen is aanvankelijk het proces waar je jezelf assisteert en ondersteunt HIER te wandelen in en als je menselijk fysieke lichaam, om voor een moment in staat te zijn uit je geest te wandelen of als een stappen uit je geest om te kunnen zien wat je accepteert en toestaat ​​binnen je geest om het uit te kunnen schrijven, en je zelfvergeving effectief te wandelen en je zelfcorrigerende toepassing effectief te doen.

Het is in je Zelfcorrigerende toepassing, dat is waar je jezelf verandert in het fysieke en daartoe effectief gezien, assisteert ademen uitvoerig wanneer je bijvoorbeeld geconfronteerd wordt met een punt van verandering, wanneer je je schrijven gedaan hebt, je zelfvergeving erop en je beseft oké ik heb mezelf te veranderen in dit moment, in dat assisteert en ondersteunt de ademhaling om je hier te stabiliseren in het fysieke om je richting te veranderen in het fysieke en hoe je in wisselwerking bent met de persoon of iets of iemand in jouw wereld, jouw realiteit.

Dus ademen wordt je basisondersteuningspunt in je menselijk fysieke lichaam om door je geestbewustzijnssysteem te wandelen en het stabiliseert je als een wezen in het menselijke fysieke lichaam en met name binnen de context van het stoppen van die neiging om in energiereacties te haasten die je totale geestbewustzijnssysteem stimuleren en om meer stabiel te zijn, stil HIER in je wandelen van dag tot dag in je levenservaring.

Dus in termen van ademhaling, doe het rustig aan met jezelf. Vergeet niet dat dit de eerste keer in je hele leven is dat je jezelf gaat assisteren en ondersteunen om daadwerkelijk HIER te wandelen met de Ademhaling en werkelijk te ademen met het menselijk fysieke lichaam.

Dus wanneer men bijvoorbeeld ervaart, dat wanneer men enkel focust op de ademhaling; al je aandacht alleen naar ademen gaat, ondervind je dat je lichaam in grote pijnen gaat. Als men geconfronteerd wordt met dit punt waar je lichaam in absolute pijn gaat, wat er daadwerkelijk gebeurd is, je bent gebruik aan het maken van de ademhaling als een ontsnappingspunt en je bent reacties, emoties, gevoelens, gedachten en dat soort dingen aan het onderdrukken en je bent gewoon aan het proberen te focussen op de ademhaling en het is alsof, dat hele systeem in je geest en fysiek probeert om meer energie te krijgen, maar je gaat: nee, ik ga niet naar je kijken (spreker is snel aan het in- en uitademen) ik moet me focussen op mijn ademhaling. Dat is de context van wat er gebeurt als je jezelf afscheidt, de wezenlijkheid van jou binnen je fysiek en je wereld en in je realiteit, en je aan het proberen bent om je geest te onderdrukken door de ademhaling. Dus wees voorzichtig met dat punt eveneens, waar je totale focus en aandacht in de ademhaling ALLEEN gaat en je jezelf alleen vacuümeert in het ademen, jezelf afscheidend van de geest, het fysieke en je externe wereld en werkelijkheid. En dan zul je pijn ervaren, want het is het systeem dat eigenlijk zegt, hé je probeert me te onderdrukken, ik wil niet onderdrukt worden, je moet naar me kijken, wordt wakker.

Dus, vergeet niet dat als je het ademen wandelt in je 21 dagen, je nog steeds je geestbewustzijnssysteem onder ogen gaat zien, je gedachten, je reacties, je persoonlijkheden, je gedragingen, je wandelt en ziet je schrijven onder ogen, je zelfvergeving en je praktische toepassing zoals gewoonlijk.

Het punt van de ademhaling is een bijkomend punt dat je voor jezelf wandelt in de eerste 21 dagen om jezelf een Grondlijn Steunpunt-structuur te verschaffen met de ademhaling om het te wandelen als een levenslange verbintenis voor jezelf in het specificeren en consolideren en het stabiliseren van jezelf in en als en met de adem.

Dus in de eerste 21 dagen neem je een soort van een kijkje voor jezelf naar, waar ben je binnen de context van de ademhaling in je geestbewustzijnssysteem, waar moet je jezelf stabiliseren, waar moet je effectiever zijn, waar moet je jezelf meer disciplineren en dat is hoe een ademhalingsdagboek heel effectief zal zijn. Oké en dat is het, in termen van het verklaren van de praktische toepassing van het onder ogen zien van de adem en het ademen met en als je menselijk fysieke lichaam voor de eerste 21 dagen.

Dank je wel.

Video: 2012 – New 21-Day Breathing-Challenge

(transcript Larry Manuela; vertaling Sylvie Jacobs)

—————————————————————————————————————————

Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
Leefbaar Inkomen Gegarandeerd:
www.facebook.com/BasisinkomenGegarandeerdDoorEqualLifeFoundation
Equal Life Foundation:
https://www.facebook.com/EqualLifeFoundation
Proces van zelfverandering:

www.desteniiprocess.com
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
www.desteni.org
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
De Desteni Boodschap – Wat doen we ermee?:
http://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/02/13/dag-235-de-desteni-boodschap-wat-doen-we-ermee/
Zelfvergeving als Toegift aan jeZelf:
http://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/05/20/dag-299-zelfvergeving-als-toegift-aan-jezelf/

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s