Proces van Kwantificeren – Spreek Zelfvergeving LUIDOP (vertaling)

Klank

Hoi iedereen. In dit video-interview bekijken we het luidop spreken van zelfvergeving, in het jezelf assisteren ​​en ondersteunen in het in klank uiten van zelfvergeving.

Nu, dit is in het bijzonder specifieke procesondersteuning voor diegenen die zelfvergeving voor de eerste keer luidop spreken. En het is het proces van zelfvergeving schrijven — is het proces van het schrijven van de, en het wandelen van de feitelijke blauwdruk van de structuur van het systeem dat men in zichzelf als een geestbewustzijnssysteem onder ogen ziet en het in klank uiten van zelfvergeving en het luidop spreken voor zichzelf is het vrijkomen van de substantie, de energie, de kristallen, de verbindingen, de interrelaties en dimensies van het gehele systeem binnen zichzelf. Dus, in termen van het wandelen van zelfvergeving wordt het voorgesteld om het te schrijven en spreken als het totale proces van jezelf assisteren en ondersteunen met het wandelen van die systeemmanifestatie uit ZELF in het menselijke fysieke lichaam om zo Zelf effectiever te assisteren en ondersteunen in het proces van zelfcorrigerende toepassing.

Nu uiteraard in termen van bijvoorbeeld, waarom is dit? Als men eens een kijkje neemt in het schrijven. Het uitschrijven is gewoon nog steeds alleen structureel, je wandelt het structureel uit in jezelf als het eigenlijke proces van schrijven. Je bent op hetzelfde moment als het schrijven, wanneer je de woorden schrijft, schrijf je de structuur uit, de blauwdruk, het ontwerp van het totale systeem dat je onder ogen ziet in het uit jou wandelen door middel van zelfvergeving en tegelijkertijd binnen dat proces wandel je het uit — je komt tot realisaties, inzichten, begrijpen.

En nu, om het te onderbouwen dat wandelen van het systeem als jezelf, qua structuur en zijn design en zijn manifestatie ——– zal het luidop spreken je assisteren en ondersteunen bij het loslaten van de substantie wat de energie is of de dimensies of relaties die gesubstantieerd zijn die dat systeem tot ontstaan manifesteerde. Omdat het in klank uiten, spreken, je stem de werkelijke stand van jezelf is, waar je binnen de zelfvergeving de verklaring aflegt dat, ik laat de energie los, de relaties, de substantie die het systeem manifesteerde en ik neem mijn plaats in mij, in mijn menselijk fysieke lichaam in relatie tot dit punt om in staat te zijn gewaar te zijn als MIJ met mijn menselijk fysieke lichaam in de manier waarop ik leef, om deze energie NIET MEER te accepteren en toe te staan, deze relaties, deze netwerken dat wat het systeem substantieerde mij over te nemen, bezitten, me te sturen en mij te controleren. Ik maak deze beslissing met mij te staan ​​door mij in mijn menselijke fysieke lichaam en mij te assisteren en ondersteunen mezelf en mijn leven te veranderen door middel van praktische toepassing; om feitelijk uit te groeien tot het sturende principe van mij in mijn menselijk fysieke lichaam en mijn wereld, wat dus de verklaring is die je maakt wanneer je het in klank uiten van zelfvergeving wandelt in het op resonante wijze luidop wandelen van zelfvergeving, dat is een uitspraak die je maakt bij het effectief luidop wandelen van je zelfvergeving.

Dus daarom, wanneer je zelfvergeving wandelt stellen we voor het schrijven evenzo luidop te doen, want je wandelt de verschillende dimensies van een systeem en jezelf in het schrijven en het spreken. In het schrijven ervan, ben je de structuur, het ontwerp, de constructie, het systeem aan het vrijgeven. In het spreken ben je met de klank van jezelf als je stem als je stand, waarbij je de positie binnen je menselijk fysieke lichaam op resonante wijze inneemt om jezelf effectief voor te bereiden in wanneer je je zelfcorrigerende toepassing doet om in staat te zijn de gedachten te stoppen, de back-chat, de reacties die opkomen omdat je je zelfvergeving hebt toegepast, je hebt het uitgeschreven, je hebt het uitgesproken en je stand binnenin je is zo des te effectiever en je kunt dus door het systeem wandelen dat opkomt — jezelf veranderen in een moment van praktische toepassing en je werkelijke fysieke bewegingen sturen, je stem, je wezenlijkheid naar iets of iemand, van geestelijke deelname richting zelfsturend leven.

Dus met het in klank uiten van zelfvergeving, als je een verklaring luidop zegt, als je het eenmaal hebt geschreven, zoals bijvoorbeeld: Ik vergeef mezelf dat ik mezelf aanvaard en toegestaan ​​heb in woede te reageren toen mijn moeder me vroeg om de afwas te doen. In het spreken van een verklaring is men het werkelijk aan het spreken in de realisatie, in vrijgave, binnen het nemen van verantwoordelijkheid. Het zou een natuurlijk spreken van de woorden zijn, het zou comfortabel zijn, het zou stabiel zijn en het zou HIER zijn, precies zoals ik de verklaring sprak. Ik vergeef mezelf dat ik mezelf aanvaard en toegestaan ​​heb in woede te reageren toen mijn moeder me vroeg de afwas te doen en wederom, het is niet een gedreun van zelfvergeving spreken. Het moet een echte zelfvergeving zijn. Je bent eigenlijk jezelf aan het vergeven in het jezelf vrijgeven van die reactie in het punt onder ogen zien met een ander wezen in je wereld, maar tegelijkertijd is je toonaard stabiel, is je lichaam comfortabel en is je verklaring sturend, is het zeker, is het echt: Ik vergeef mezelf voor het mijzelf accepteren en toestaan ​​in woede te reageren toen mijn moeder me vroeg om de afwas te doen. In dat moment van het luidop spreken en het in klank uiten, ben je aan het realiseren wat je hebt geaccepteerd en toegestaan op dat moment. Het is als, IN de verklaring zul je zien als je het luidop spreekt, hoe zinloos en onnodig een dergelijke reactie is en tegelijkertijd zul je binnen die ene uitspraak zien hoe je onnodig de relatie met je moeder hebt bemoeilijkt, hoe dat moment gewoon veranderd kon zijn met jou die de afwas doet, een praktisch punt, hoe op dat moment van jezelf assisteren en ondersteunen in het doen van de afwas, je je moeder aan het assisteren en ondersteunen bent, je je hele gezin aan het assisteren en ondersteunen bent. Het is een praktisch punt dat gedaan moet worden. Je moeder kan echt druk zijn geweest en je was niet in het bijzonder iets aan het doen, maar wilde gaan en naar muziek luisteren en overwoog dus niet een ander wezen, een ander wezens situatie te overwegen, jezelf, je tijd, wat praktisch is, wat vereist is gedaan te worden — al deze realisaties kunnen in één verklaring van het effectief in klank uiten van de woorden als ZELF opkomen.

Dus, als en wanneer je je zelfvergeving toepast en er is zoiets als stemtonaliteitdifferentiaties en je stem is aan het kraken of je lichaam gaat in reactie zoals pijn of ongemak als je het aan het spreken bent en dat zal voornamelijk gebeuren aan de achterkant van je menselijk fysieke lichaam bij het nekgebied dat stijf zal worden, met name het midden van je rug. Dan wat toont binnen je menselijk fysieke lichaam is: dat je niet effectief genoeg had gekeken naar dat punt dat je aan het vergeven bent. Dus als je bijvoorbeeld: Ik ….. vergeef mezelf dat ik mezelf geaccepteerd en …… toegestaan heb …. in woede naar mijn moeder te reageren toen ze me vroeg om ….. (spreker zucht) …….. de afwas te doen. Ik bedoel okay uiteraard heb ik het een beetje overgeaccentueerd, maar het is gewoon een voorbeeld van de verschillende fysieke ervaringen waar je doorheen gaat in de toepassing van een verklaring of zuchten of emotie en gevoel binnen het en uhmm als de uitspraak NIET willen doen, omdat je nog steeds de schuld aan je moeder wilt geven.

Dus ben echt gewaar en zelfoprecht van dergelijke veranderingen die plaatsvinden in je menselijk fysieke lichaam, je toonaarde, je zuchten, je wijzigingen en dat soort dingen. Het zijn gewoon aanwijzingen dat er een punt binnenin is waar je niet naar gekeken hebt. Dus met het gebruik van dat voorbeeld kan men dan gaan kijken naar oké mijn zelfvergeving laat zien dat ik nog steeds mijn moeder wil beschuldigen. Dus doe dan je schrijven van het hoe en waarom het is dat je je moeder wil beschuldigen en dan realiseer je je bijvoorbeeld in je schrijven dat het gewoon allemaal een manipulatie is, omdat je gewoon wilde gaan en naar muziek luisteren en je gewoon de afwas niet wilde doen en doe dan je zelfcorrigerende toepassing van wanneer iemand vraagt ​​om iets te doen, overweeg dan een ander, houdt rekening met de familie, de hele situatie in de huis, laat je persoonlijke wensen, behoeften en verlangens gaan en betuig je levenswijze voor wat het beste is voor iedereen. Wat het beste is voor allen is het beste voor ZELF. Ik bedoel als je je afwas doet, zul je schone afwas hebben, zul je interactie met je moeder hebben die stabiel is, die duidelijk is en die hier is en haar ervaring van zichzelf zal dan expressiever zijn met de rest van het gezin en dus de hele situatie verandert dankzij jou die je startpunt verandert in het benaderen van de afwas.

Okay, dus dit is gewoon een beginnerspunt in termen van het je zelfvergeving luidop wandelen voor jezelf, in het controleren van je stemtonaliteit, je fysieke lichaamsreacties en veranderingen in de eerste zin zelf, dat je altijd een indicatie zal geven van waar je meer schrijven behoeft te doen, er meer inkijken. En dan ga je weer terug naar de verklaring en ga je zien of men helder is en spreek je het: Ik vergeef mezelf dat ik mezelf aanvaard en toegestaan ​​heb in woede te reageren toen mijn moeder me vroeg om de afwas te doen. Wanneer het comfortabel is, helder, HIER en het is een echte zelfvergeving als een verlossing en een besef, dan weet je dat je staat.

Oké, dus degenen die proces wandelen en bovendien zichzelf kunnen assisteren en ondersteunen met dit punt, doe het. Ik bedoel, in termen van tijd en verantwoordelijkheden uiteraard, kun je je schrijven van je zelfvergeving de ene dag doen en kun je het in het spreken ervan de volgende avond doen. Of vind die tijd voor je om jezelf te assisteren en ondersteunen bij de toepassing van dit punt van het luidop spreken van zelfvergeving, om het meer en meer stabiel te laten worden, natuurlijk, helder en HIER als ZELF. In eerste instantie zal het ongemakkelijk zijn, zal het zijn als leren hoe je auto rijdt, leren te lopen. Het zal wel struikelend zijn, gaat het wel morrelend zijn, gaat het wel onhandig zijn en het is prima. Je wandelt dit proces alleen met jezelf, ik bedoel kom op, doe dit voor jou, beoefen dit, wandel het, beweeg ermee, speel ermee, ik bedoel het is echt geweldig om de innerlijke werkingen van jezelf te leren kennen door simpelweg te luisteren naar jezelf en gaan zo van, oké er is iets uit, daar mis ik iets, daar zou ik meer in kunnen kijken, oké ik zie dat ik hier niet duidelijk ben, ik ben daar niet duidelijk. En zelfs bij het wandelen van je zelfvergeving luidop kun je dan zien of je zelfvergevingsuitspraken die je hebt geschreven natuurlijk effectief zijn. Dus het is een coole, dubbele kruisreferentie voor jezelf waar dan tegelijkertijd tijdens het luidop wandelen van zelfvergeving in het bijstaan ​​van jou in dat proces nadat je het geschreven hebt, je zelfvergeving schrijven steeds effectiever zal beginnen te worden en zo zal uiteindelijk je schrijven en je in klank uiten beginnen één en gelijk te worden, hetgeen vanuit het grotere, totale perspectief van je proces zal beginnen je werkelijke, fysieke, praktische sturende leven te assisteren en ondersteunen wanneer je jezelf schrijft en in klank uit in correctie.

Heel hartelijk bedankt.

Video 2012: Quantify Process – Speak Self Forgiveness OUT LOUD

(transcript Larry Manuela; vertaling Sylvie Jacobs)

————————————————————————————————————————-

Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
Leefbaar Inkomen Gegarandeerd:
www.facebook.com/BasisinkomenGegarandeerdDoorEqualLifeFoundation
Equal Life Foundation:
https://www.facebook.com/EqualLifeFoundation
Proces van zelfverandering:

www.desteniiprocess.com
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
www.desteni.org
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
De Desteni Boodschap – Wat doen we ermee?:
http://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/02/13/dag-235-de-desteni-boodschap-wat-doen-we-ermee/
Zelfvergeving als Toegift aan jeZelf:
http://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/05/20/dag-299-zelfvergeving-als-toegift-aan-jezelf/

3 gedachten over “Proces van Kwantificeren – Spreek Zelfvergeving LUIDOP (vertaling)

  1. Pingback: Dag 610 – The mind-body relationship – Articulation and twinkling lips | Reis van ziel naar Leven

  2. Pingback: Dag 612 – Niet meer ervan maken dan het is | Reis van ziel naar Leven

  3. Pingback: Dag 630 – The mind-body relationship – Physical effect of Self-forgiveness | Reis van ziel naar Leven

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s