“Hey, I have changed!”

change-gifI was reading a few old blogs from myself where in I walked a process with the animals. Here I have written pretty much about how I ignored life in a point at a crucial moment and how I did not accept that anymore from/as myself.

Now, more than a year later when reading back, I see that I really walked through this point and changed myself within. I am not deliberately ignoring points anymore by going into my mind. I am not saying that I am aware all the time, that is still a process that I am walking. But I see that within the point of ignorance of my responsibility in a certain moment I have seen what I did wrong, I faced myself within, I have written it out, walked through the experiences coming up within myself, forgiven myself, written the corrective statements and most important, made the absolute decision to change in this point and from here, I changed.

I notice that when I am at a point of really seeing what I have accepted and allowed within myself, facing myself within the unacceptable and understanding what it contains, what system I am participating in, in/as the mind as distraction from myself and within this understanding / forgiving myself – from here the decision is absolute, it is enough and enough is enough and from here, I change in real time, immediately and it is simply not an option anymore to live out  the destructive pattern again. There are moments coming up where I have to push myself through and do things that I ‘do not prefer or like’ and there may be mistakes that I make and need to forgive and correct myself in and deeper dimensions can/will come up to investigate, but it is not an option to not doing it or to even consider to not doing what is needed to be done within this point.

And from here I become more quiet, more satisfied with myself. In this way I build in and as self-trust and from here I can take on the next point, and the next and the next. And this innitiate point is not an issue anymore, it is not a problem anymore but it is something that I decided to live and that I from here, live and integrate in what I live/how I live/who I am.

And this is very cool to notice. Not because ‘it is so cool and wonderful that I have changed‘ but because it is so cool that I have changed within/as this point, which contains that I am not living this destructive pattern/behaviour anymore where in I hurted myself and another as life.

Here I see the effectiveness of walking this process of writing, self-forgiveness and self-corrections together with walking this application in real time moments and integrating this as a ‘way of living’ as what is best for all in/as life. It are the very painful moments where real shame comes up, where in I face myself and if I dare to look, to see myself, to experience the pain and shame, to forgive and to admit to myself that I did it badly wrong; these moments I have found as the turning-points to immediate, real change that will function as stepping-stones to walk on and to keep on walking and forgiving/changing myself while moving through the challenging times.

Here the words ‘change is possible’ become true as real for/as myself and from here I start ‘believing’ as seeing that change is possible, where it is not an assumed/accepted believe in/as the mind but a living proof in/as myself that I walk and integrate and after several time walking, I notice: ‘hey, I have changed within this point and I am living this change without it being a mountain in my head to look up to’.

So for this, I really recomment Desteni I process and walking this process for yourself together within a group of people as mutual support, as support for and as life to stand up for what is best for all. Which includes everyone and everything.

full_robot-virgins-together-aloneDownload this great song, it’s free. Let’s decide and learn to stand together alone.

Read: The Secret to Self-Realisation.

—————————————————————————————————————————————————-

Proces van zelfverandering:
http://desteniiprocess.com/courses
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY (Ook in het Nederlands!)

Zelfeducatie free:
https://eqafe.com/free
www.desteni.org
De Kronieken van Jezus

Journey to Life – Reis naar Leven:
https://nl.gravatar.com/ingridschaefer1
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
Ingrid’s Desteni Witness Blog
Facebook:
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
https://www.facebook.com/groups/326696524041028/

The Secret to Self-Realisation:

http://creationsjourneytolife.blogspot.com/2013/02/day-311-secret-to-self-realisation.html

Proces van wereldverandering:
http://bigpolitiek.blogspot.nl/
http://livingincome.me/wiki/The_Living_Income_Guaranteed_Proposal
Facebook:
https://www.facebook.com/BasisinkomenGegarandeerdDoorEqualLifeFoundation

Uil forgive

10. Making Love Visible – Het Zichtbaar maken van Liefde (deel 2)

Polen bos2

My Declaration of Principle – Mijn verklaring van Principes

10. Making Love Visible – through me not accepting/allowing anything less than my utmost potential, I support those in my life to reach their utmost potential, to love them as I have shown love to myself by gifting to me my utmost potential, the best life/living experience and show others as I have shown myself what it means to LIVE

10. Het Zichtbaar maken van Liefde – door zelf niets minder te accepteren / toe te staan dan mijn uiterste potentiëel, om hen lief te hebben zoals ik mijzelf liefde heb laten zien door mijzelf mijn uiterste potentiëeel te geven, het beste leven / de beste levende ervaring en om anderen te laten zien zoals ik mijzelf heb laten zien wat het betekent om te LEVEN.

In de afgelopen zes maanden heb ik alles gegeven wat ik in me had om in samenleven met een partner voor en als mezelf en hierin als voorbeeld, te leven wat het betekent om uiteindelijk niets minder dan het beste toe te staan in mezelf, in een ander en in mijn leefomgeving. Dit is niet zonder vallen en opstaan gebeurd en ging nog gepaard met veel in reactie ‘schieten’ van mijn kant. Echter door dit steeds te vergeven en corrigeren in en als mezelf en verantwoordelijkheid te nemen voor mezelf in mijn reacties en leefsituatie, wordt langzaam zichtbaar wat dit inhoudt in praktische zin. En dan komt er een moment van loslaten zodat een ander de verantwoordelijkheid voor en als zelf kan gaan nemen en uitbreiden en zodat ik verantwoordelijkheid kan nemen voor mezelf in en als dit alleen staan. Als ik dit niet zou doen, zou ik het principe van zelfstandigheid te niet doen, in mezelf en in een ander.

11. No one can save you, save yourself – the realisation that the tools and principles of Desteni is the guide, but I must walk the path myself. We are here to assist and support each other in this process from Consciousness to Awareness/LIFE and what it means to live – but the process itself, where you are alone with yourself in your own Mind: is walked alone

11. Niemand kan jou redden, redt jezelf – de realisatie dat het gereedschap en de principes van Desteni de leidraad zijn, maar dat ik zelf het pad moet bewandelen. We zijn hier om elkaar te assisteren en ondersteunen in dit proces van Bewustzijn naar Gewaarzijn / LEVEN en wat het betekent om te leven – maar het proces zelf, waar je alleen bent met jezelf in jouw eigen Geest: wordt alleen gewandeld.

Aangezien ik een ander niet kan redden zoals in het 11e principe wordt genoemd en ik mezelf en mijn leven niet kan ‘ophangen’ aan een ander die in mijn leven is. Hierin wordt dan gezegd dat ‘ik niet meer wil helpen’, echter dat is niet hoe het werkelijk in elkaar steekt. Liefde wordt vaak als ‘onvoorwaardelijk’ gezien en benoemd en hierin ‘verwacht’ men dat je ‘alles voor elkaar doet’ en ‘bij elkaar blijft’ terwijl er geen verantwoordelijkheid genomen wordt voor de eigen woorden en daden en leefgewoonten. Hierin wordt de eind- en zelfverantwoordelijkheid verschoven naar de partner en gebruikt als manipulatiemiddel. Dit is onacceptabel. Het leven van ons uiterste potentieel bestaan uit het zelfstandig staan en verantwoordelijkheid nemen voor en als onszelf, in wie we zijn en/of zijn geworden. We kunnen ‘fouten’ of vergissingen maken – aangezien we zijn opgegroeid in een wereld van vergissingen en ongelijkheid, echter onze fouten mogen geen bedreiging worden voor de stabiliteit van de partner en de leefsituatie en op een gegeven moment dienen de vergissingen vergeven en gecorrigeerd te worden vanuit zelfstandigheid oftewel, in en als volledige zelfverantwoordelijkheid. Dus voor mij is mijn volgende stap hierin dat ik mijn partner loslaat en alleen verder wandel en aan hem de beslissing laat om op te staan of niet.

Hierin is het niet mis wat een verleden en opvoeding voor enorme impact heeft op ons bestaan en het is absoluut oneerlijk verdeeld in de wereld, om het maar even zo te noemen. Er zou ten alle tijden en voor iedereen ondersteuning beschikbaar moeten zijn op deze reis de geest uit, het fysiek in zonder dat er een barrière is door taal of financiën. Toch kan ik binnen deze oneerlijke verdeling niet toestaan dat mijn stabiliteit vermindert door de staat van zijn waarin een ander zich bevindt. Het is enorm schrijnend en toch is dit de realiteit van de wereld waarin we ons bevinden en van de situatie waarin ik me bevind/bevonden heb en waarin ik zovele keren duidelijk benoemd heb dat er niet zoveel tijd is en dat op een gegeven moment de ‘kansen’ of mogelijkheden ophouden in praktische zin als er niet wordt opgestaan en de manipulatie van en als de geest een halt wordt toe geroepen.

Hiernaast is dit niet wat ik wil voor mezelf en mijn leven. Ik wil een leven opbouwen in communicatie met een ander op weg naar eenheid en gelijkheid en hierin langzaam afstemmen op elkaar. Ik heb gezien hoe dit mogelijk is en langzaam gebeurt, zelfs in de moeilijke situatie waarin ik ben gaan samenleven met iemand uit een andere cultuur met een andere taal. Als twee mensen bereid zijn om zelfoprecht te leven en reflecteren, vergeven en veranderen.

Ik heb veel relatiepunten doorgewandeld de afgelopen zes maanden met de ondersteuning van de aanwezigheid van mijn partner en we zijn fysiek en in communicatie nader tot elkaar gekomen. Nu is het tijd voor de volgende stap en moet ik mijn focus ook weer meer richten op andere zaken zoals werk. Hiervoor is nodig dat het stabiel is in huis. Dat was het niet en uit de situatie blijkt dat mijn partner er nog niet klaar voor is. Dat vind ik niet opmerkelijk gezien de zwaarte van zijn verleden en opvoeding.

Mijn partner van de afgelopen periode is niet meer fysiek aanwezig. Toch is het alsof hij hier is in alles wat ik doe. En ik vermoed dat dit komt doordat ik alles gedaan heb wat ik kon. Ik kan er niets aan veranderen. Dus er is geen ‘gat’ van zelfverwijt om in te vallen in en als de geest. Ik kan niets vinden dat ik anders had kunnen doen om het/hem nog een kans te geven om zelf op te staan hier met mij. Ik ben hem als mezelf niet ‘kwijt’. Ik ben hier als mezelf als mijn uiterste potentieel aanwezig in relatie tot dit punt en ik heb dit geleefd in fysieke realiteit.

Nu is het aan mezelf om verder te gaan met de punten die voor het samenleven aanwezig waren in en als mezelf. In het alleen leven, in wat ik mis of niet mis, in het mezelf richting geven hierin en in punten die nog opkomen als ‘gemis’ in relatie tot mijn partner van de afgelopen tijd.

Hierin zie ik dat het staan in en als het leven van de principes het enige is dat blijvend is en de test door de tijd heen doorstaat zodat ik met en als mezelf kan staan in eeuwigheid en hierin voor een ander kan staan en kan laten zien dat ik alles gedaan heb wat ik kon.

Dat is Liefde die zichtbaar is waarin ik kan staan en blijven staan, in en als mezelf door de tijd heen – ook al lijkt het ogenschijnlijk anders en voelt het niet als wat we kennen als ‘liefde’ in een moment van ‘afscheid’ en staat van afgescheidenheid in en als de geest.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb verdriet te ervaren dat ik niet de ‘laatste’ of eigenlijk volgende stap met hem kan zetten waarin het lijkt alsof ik hem laat vallen wat vanuit een perspectief van ‘onvoorwaardelijke liefde’ in en als de geest ook zo is.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb verdriet te ervaren dat mijn partner niet meer hier lijfelijk aanwezig is en ons fysieke samenzijn en delen te missen waarin we langzaam op elkaar afstemden, terwijl ik tevens zoveel stress en onrust ervoer door een onderdrukte en deels verborgen fysiek gemanifesteerde verslaving die langzaam steeds meer zichtbaar werd en invloed ging uitoefenen.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb het hartverscheurend te vinden om iemand zichzelf te zien opgeven in en als een fysiek gemanifesteerde verslaving.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb de impact van een fysiek gemanifesteerde verslaving te onderschatten en niet gezien te hebben.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb me in en als de geest, niet te kunnen voorstellen dat ik een heel leven op zou geven ten behoeve van een fysieke gemanifesteerde verslaving aangezien dit niet mijn programmering is en er hierdoor niet ‘met mijn hoofd’ bij te kunnen en het tevens niet verwacht of gezien te hebben.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te denken en geloven dat ik de impact van een fysiek gemanifesteerde verslaving vooraf had kunnen zien terwijl ik me zelf in een verslaving als afhankelijkheid in en als de geest bevond en deze fysiek moest doorwandelen alvorens ik helder spreek en praktiseer.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb op het laatst alleen nog maar te denken ‘hoe kom ik hieruit weg zonder dat het me meetrekt’.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb toch nog een schuldgevoel waar te nemen ten aanzien van niet samen blijven.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb een schuldgevoel te ervaren dat ik opsta/blijf staan terwijl een ander dat niet doet en van hieruit beslis alleen verder te gaan.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb te hebben gewild en gehoopt dat een zelfverantwoordelijkheid opgepakt wordt in aanwezigheid van mij zodat we ‘samen verder zouden kunnen’.

Ik vergeef mezelf dat ik mezelf toegestaan en aanvaard heb in eerste instantie verantwoordelijkheid te nemen voor een ander vanuit angst dat een ander dit zelf niet doet of oppakt en het ‘feestje’ oftewel de relatie, dus niet doorgaat.

Ik realiseer me dat ik er zelf vanuit ben gegaan dat we samen zouden blijven en ons leven zouden gaan delen omdat we dat allebei zo wilden en alhoewel ik keer op keer aangaf dat hij zelf verantwoordelijkheid moest gaan nemen en dat ik in een samenleven niet toesta dat ik ‘voor hem moet gaan zorgen’ in consequenties die hij zelf maakt, was het door de situatie van samenleven in hoe we die begonnen zijn en waarvoor ik in eerste instantie verantwoordelijkheid heb genomen ‘voor hem’ en een ervaring van ‘dat het klopt met elkaar’ dat ik vooral deze ervaring van ‘samen blijven’ heb overgebracht, zowel voor mezelf als voor hem, in en als een geloof dat het punt van zelfverantwoordelijkheid door de tijd heen duidelijk zou worden en hij de verantwoordelijkheid voor en als zelf, op zou pakken in aanwezigheid van mij.

Ik stel mezelf ten doel om in een eventueel volgende situatie als en wanneer die zich aandient, duidelijk te zijn vanaf het begin over mijn standpunt in en als zelfverantwoordelijkheid in relatie tot het aangaan van een overeenkomst of overeenstemming als partnerschap zowel in woorden als daden en te stoppen met zorgen voor een ander vanuit een ervaring van angst dat een ander dit zelf niet doet of oppakt en dus niet ‘naar me toekomt’ en in plaats hiervan, te focussen op mezelf en opkomende ervaringen van afhankelijkheid en verlangens te vergeven en te zien in realiteit wat een ander in woord en daad oppakt, los van wat ik me wel of niet voor kan stellen in en als de geest en het zo simpel te houden en te werken met wat hier is.

Ik stel mezelf ten doel de tijd te nemen en mezelf te ondersteunen in het loslaten van de fysieke aanwezigheid van en delen met mijn partner van de afgelopen zes maanden en van eventuele ervaringen van schuldgevoel die de ervaring van gemis bedekken of andere emotionele ervaringen, in en als de realisatie dat de betrokken energie een vorm van eigenbelang ‘behartigt’ als energetische verslaving in en als de geest, te beginnen met het benoemen van de emotie die ik ervaar en het toepassen van zelfvergeving hierop.

Ik stel mezelf ten doel te staan en blijven staan in zorgzaamheid voor en als leven en duidelijk te blijven realiseren en benoemen hoe dit van belang is en hoe ieder moment telt hierin.

Polen tattoo I

Dag 519 – De Bestemming van Leven – Het Zichtbaar maken van Liefde (deel 1)

De Bestemming van Leven – Tijdlijn van de Principes

———————————————————————————————————————————————–

Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
Leefbaar Inkomen Gegarandeerd:
https://www.facebook.com/BasisinkomenGegarandeerdDoorEqualLifeFoundation
Equal Life Foundation:
https://www.facebook.com/EqualLifeFoundation
Proces van zelfverandering:

www.desteniiprocess.com
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
www.desteni.org
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
De Desteni Boodschap – Wat doen we ermee?:
http://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/02/13/dag-235-de-desteni-boodschap-wat-doen-we-ermee/
Zelfvergeving als Toegift aan jeZelf:
http://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/05/20/dag-299-zelfvergeving-als-toegift-aan-jezelf/

The body-being-mind relationship – Timeline

Dag 583 – The body-being-mind relationship – Introduction

Dag 584 – The body-being-mind relationship – “I don’t care”

Dag 586 – The body-being-mind relationship – Wants and needs, the approach of food

Dag 589 – The body-being-mind relationship – The pain of allowance, within and without

Dag 590 – The body-being-mind relationship – Self-limitation

Dag 592 – The body-being-mind relationship – Sensitivity of the body to thoughts

Dag 594 – The body-being-mind relationship – The need for specifity on a physical level

Dag 596 – The body-being-mind relationship – Hope

Dag 602 – The body-being-mind relationship – Vegan or not?

Dag 607 – The mind-body relationship – When will I succeed?

Dag 610 – The body-being-mind relationship – Articulation and twinkling lips

dag 630 -The body-being-mind relationship – Physical effect of self-forgiveness

Dag 650 – The body-being-mind relationship – It’s a decision

Dag 654 – The body-being-mind relationship – Schussler Salts and Celloid Minerals

Dag 672 – My body-being-mind awareness speaking

Dag 675 – The body-being-mind relationship – Heaviness

Dag 676 – The body-being-mind relationship – Heaviness and emotional suppression

Dag 682 – The body-being-mind relationship – Some fears during the flu

Dag 695 – The body-being-mind relationship – The influence of memories

Dag 700 – The body-being-mind relationship – Embracing the physical as point of support

Dag 705 – The body-being-mind relationship – Who am I?

Set Life Free

Dag 672 – My mind-being-body awareness speaking

Dutch process-blogs in relation to the subject of mind-body, natural medicine and more are to be find here

Disclaimer:

These blogs do in no way contain a medical advise. With unclarity about a condition – physically or mentally – always contact a practioner/specialist/doctor in the related area to get the support you need and from here, see how you can additionally walk your own process to get to know and support yourself in relation to your own body and mind.

———————————————————————————————————————————————————-

Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
Leefbaar Inkomen Gegarandeerd:
https://www.facebook.com/BasisinkomenGegarandeerdDoorEqualLifeFoundation
Equal Life Foundation:
https://www.facebook.com/EqualLifeFoundation
Proces van zelfverandering:

www.desteniiprocess.com
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
www.desteni.org
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
De Desteni Boodschap – Wat doen we ermee?:
http://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/02/13/dag-235-de-desteni-boodschap-wat-doen-we-ermee/
Zelfvergeving als Toegift aan jeZelf:
http://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/05/20/dag-299-zelfvergeving-als-toegift-aan-jezelf/

A moment with Bernard – standing absolute as support and example

PENTAX Image

I was on the farm in oktober 2012. Two years ago now. I was sitting with Bernard at the main house at a table outside. He was supporting me with some things, I do not exactly remember what we started to talk about when sitting there. It was related to relationships and me saying that I would like to have a relationship/agreement. To mention here is that I just left a situation of living together with a male that at that monent did not work out and I was too much in reaction within myself to stay in it. So I was living alone again where in I created a situation for myself to really be with me, to see into myself and have the rest and time to do so. However, there was a great insecurity about ‘relationships’ within me and honestly I felt very ‘old’ while I was 39 at that moment. So Bernard took on this point with me with very simple suggestions that I did not expect. One of this was a suggestion about how to keep my hair, what suited with my face and another was some support about relaxing my face. (I didnot tell him that I was ‘feeling old’ however that was an experience existing within me). He told me that he looked younger at that moment than he did 10 years ago. So he tought me how to relax my jaw/jaw-bones by putting my tongue slightly against my upper palate. And so we were sitting there at the table while I was practising to relax my jaws and focussing on practising to put my tongue slightly agains my upper palate. We were sitting there mostly in silence for half an hour or something. I was very uncomfortable inside myself and all kind pf thoughts were running through my head, about for example him seeing how uncomfortable, how insecure I felt while sitting there. He did not once pay attention to such a thing, he was sitting there in silence with me, looking at the environment, breathing, once or twice remembering me to remember to put my tongue slightly against my upper palate.

This moment was determining for me within accepting this very deep experience of insecurity within me. I feared that he would ‘point it out’ or name it or something and he did not. Saying nothing about it and sitting there with me was all that I needed to walk through this moment. It was for me a ver vulnerable moment, although it may seem like ‘nothing to really bother about’. These words are part of a construct that I have stored within me as to ‘not bother about these apparent small things’ and to not ‘making things so difficult’ or to ‘do so difficult’ about seemingly unimportant details. Which was actually what I was struggling with within myself, as for me it was important but in/as the conscious mind and world, it seemed so unimportant and small and I had not learned to take myself serious in these small details while growing up and so, I learned myself to not take it serious, which was in conflict with me wanting to take myself serious, starting within the detail and seemingly small.

He took me serious and gave me something to focus on and let me be sitting with him within feeling very uncomfortable and insecure within myself. For me he was someone who I completely trusted in seeing ‘with me’. I realise now that this trust within one other being was at that moment in place of self-trust and it functions as a bridge to walk into self-trust. He probably must have seen my uncomfortability and insecurity, however he did not point any finger towards it and so, I could take it on from there within myself and learn to walk with and as myself within taking myself serious in the seemingly small details.

This is an example of how these very very small moments can function as a foundation to walk on from. For me it was important that he was a male and to walk this with a male, because my insecurity was more often towards males, especially males that ‘I looked up to’. To be clear, Bernard never wanted to look up to him but to stay equal with him and I knew that it was/is existing as an experience within me that I only really have walked through if I am standing one and equal towards, with and as myself as him as life. Also about this he never mentioned anything about it towards me. It would not have made sense – I knew it, I was standing equal in certain parts and for the rest it was clear for me that I would continue walking this process within myself no matter what, so it would have been something as ‘pointing out the obvious’ which would not make sense. It was all within that moment of not talking and sitting there with the focus on a practical, physical point which for me was an advise to work on and from here, build my self-trust that I will be able to walk a relationship/agreement some day if I want to if there is an opportunity to do so.

I still apply this suggestion of putting my tongue slightly against my upper palate and/to relax my jaw-bones. I notice that it supports me to breathe, to bring myself in breathing and more relaxing the body, where the focus gets of the thoughts.

This moment at the farm is an example of the responsibility that is laying within taking responsibility for the life of others. This very small moment could have been easily missed or interpretated differently which could have determined the length of process within me within such a vulnerable moment. In the end it is my own responsibility and I was and am very much aware of this, so my approach towards him was not one of ‘wanting him to do it for me’ or laying my responsibility at him. I go there, I open myself up, I receive what he and the others who are living at the farm, are giving to me and I walk on with it within myself. So if he would have act or said different and it would not have alligned within myself, I would have investigated this and taken responsibility for the point within myself as how I was used to do in any case of receiving support. However I have not once be misunderstood by Bernard which for me was of great support as that this is possible and it brought me a step forward. He was looking within me with me, which is so much different as ‘looking at me’ and he gave the suggestions to fill the lacks within me – lacks as the small essential things that I had missed within my life while growing up and that I had not yet been able to find somewhere else. He took my ‘wish’ for a relationship/agreement serious, which was something that I had never done myself as I did not understand several parts of it and was always mixed up about walking together and walking alone with regards to ‘standing alone’ and taking responsibility for and as myself and within this, confused within preferences towards certain types of males.

At the same time, I was aware that within walking a relationship/agreement I would be able to live my utmost potential within an area that was ‘new’ and beneficial for me. So actually my fear within this is related to not being able to walk my utmost potential, which gives another restriction and load towards a relationship/agreement which I firstly had to walk through and let go. The fear is about me, about not being able to let go of my preferences while at the same time, seeing that I am really motivated and able to walk what is needed as what is best. So within this I have been surprising myself many times  – and be surprised by others – by seeing how strong the preferences within and as the mind are and can be and how easily I (and others) can be distracted by this and before one knows, consequenses are created and opportunities are missed if I am not carefully walking with and as myself through this layers.

One being who is unconditionally standing can be determining for everyone of us until we stand in and as self-trust. And each being who stands in and as self-trust, can be this ‘one being’ for another being. Bernards absolute standing  – as an example in/as Life in a human physical body – is still present as a motivation within me me to push through the layers within me in difficult moments as if he is standing so absolute, then who am I to not do so. Until I stand in and as self-trust, in and as life. Within the realization that if I do not stand in and as my utmost potential, another may not stand too and that will be a hard thing to forgive myself for.

So the motivation to do so is not yet one and equal as myself in and as life as I am walking through the layers in/as the mind. We cannot do it alone. Join the group.

I forgive myself that I have not accepted and allowed myself to trust myself absolute to walk as what is best for all, where in I see, realize and understand that this walking is a process that needs to be walked in/as the physical to become real and trustable in and as myself.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to become nervous from my own experiences of fear within me as if ‘something very bad is happening sooner or later’.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to believe my own experience of fear and interpretation of it as if something bad is happening sooner or later.

When and as I see myself becoming nervous because of an experience of fear within myself, I stop and breathe.

I realize that I react to my own experience of fear, where in I see the fear related to experiences in/as memories of not being allowed to challenge a mind-pattern from myself and/as another where ‘sooner or later something bad will happen’ if I do so – something bad as someone becoming very angry at me.

I commit myself to stop, breathe and forgive myself for the energetic charges as fear for something bad happening where in I investigate what I am not standing equal to in/as my own mind as fear as judgement.

I commit myself to stop, forgive and correct myself within or the moments that I am speaking in knowledge and not standing as an example but more, asking another to do apply a principle that I am not standing absolute in and as.

I commit myself to practise patience and to become more and more aware of the unnoticed energetic patterns within me so that I can forgive and correct myself within before speaking or acting and so, prevent myself more and more from creating consequenses.

I commit myself to for now, stop creating consequenses by stopping myself from reacting on it when and as I do see them arise.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to feel the male-ego as ‘wanting to suppress me as a female within my expression’ and from here, find the male-ego rediculous and not something to take seriously.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to not take the male-ego seriously but to directly want to debunk this pattern and so challenge it immensely in and as the female-ego as ‘I am right’.

When and as I see a slight experience within myself on the background of ‘laughing at the male-ego’ as finding it rediculousness, I stop and breathe.

I realize that whatever it is in/as the male-ego that is playing out, nothing/no-one likes to be laughed at.

I realize that I needed it to be taken seriously in very small points and so does probably another, as we all are trying to express ourselves within the limited conditions that we have learned to do so.

I commit myself to stop laughing at the male-ego as if it is something rediculous and to take someone serious within what one is stating/mentioning in/as a (male) ego-point coming up, within the realization that it might be an ego-point, however within this, the being is present as the being is transferred into the mind by living out the patterns in/as the mind and so, I commit myself to take the being serious within an ego-pattern coming up.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to fear to challenge the male ego by bringing forward a principle as what is best for all, first because I challenge the male ego simply because I am a female and secondly because I speak in and as a starting-point of inequality towards a male in general, in and as fear which leads to not taking the male-ego seriously.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to not take serious that what I fear and so, that what I judge in/as the mind and so, I forgive myself that I have accepted and allowed myself to not take myself serious in/as rhe mind and from here, being surprised by the patterns coming up.

When and as I see myself participating in fear of challenging the male-ego and/or en ego in general, I stop and breathe.

I realize that my starting-point is not equal in/as myself as a being in/as life and so, I need to check myself first on (surpressed or slightly present) energetic reactions before speaking.

I commit myself to first check myself on energetic reactions when and as I want to bring forward a principle as what is best for all and to name and forgive myself the experiences as a release of the connected energy and from here, see if I can bring forward a principle as what is best for all and how to bring this.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to look up to a male and within this, create a polarity within and as myself as fear as judgement to feel ‘better then’ as a compensation for this ‘looking up to’.

When and as I see myself going into an experience of fear, related to ‘looking up to a male’, I stop and breathe.

I commit myself to stop looking up to a male or anyone else and to breathe and see what it is in that moment that ‘I look up to’ and why, where in I can see how to stand equal to this and how to bring it back to myself in and as a skill.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to point out the obvious certain times in and as an energetic reaction within myself which gives another and/as myself the opportunity to not take serious what I bring forward as a principle as what is best for all.

When and as I see myself pointing out the obvious certain times because I am in and as an energetic reaction, I stop and breathe.

I realize that I diminish the principle that I bring forward and within this, diminish myself by speaking in and as energy.

I commit myself to stop pointing out the obvious in and as an energetic reaction, to stop myself from speaking over and over the same point and to walk out if possible, to first clear myself from the energy coming up and from here, to see what is possible as/and to bring forward a principle as what is best for all.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to not take serious the mind-patterns that are so obvious that I do not understand that they come up so many times and that it is not be seen, instead of realizing, seeing and understanding that it are more automated reactions in which we put a veil on the pattern itself through which our self-responsibility becomes invisible.

When and as I see myself reacting to the thought that I do not understand that a mind-pattern comes up so many times, I stop and breathe.

I realize that I react to my own thought and so, I am in judgement instead of forgiveness as understanding.

I realize that in certain situations, in/as the mind I see understanding as a ‘diminishing’ of myself as if I ‘stand under it’ and so, I keep myself away from understanding as forgiveness as I do not like the related experience of diminishing.

I realize that this must be some related experience for another too, seemingly even more for the male-ego which might make it harder to go into understanding as forgiveness and self-forgiveness as self-understanding.

I commit myself to stop myself from participating in a thought that I do not understand something and to directly see what it is that I stand not equal to and forgive myself for this.

I forgive myself that I have accepted and allowed myself to not take myself serious in/as life in the small and detailed moments and points as how life shows itself and from here, allow myself to be ridiculoused by myself and/as another in/as the mind.

When and as I see myself tending to reject myself in/as a principle as what is best for all in/as life, I stop and breathe.

I realize that I am not yet standing equal to and as this principle and so, my approach is (partly) in/as the mind in knowledge and information and so, I am not ready to share this as a living example.

I commit myself to stop rejecting myself in a point of what is best for all in/as life that I reject myself in and to investigate, forgive and correct myself until I do no longer reject myself in and as this principle.

I commit myself to walk in self-honesty with and as myself in seeing what I am standing equal to and what not and to share what I have walked for and as myself.

A process to be walked and to be continued.

Uil forgive

—————————————————————————————————————————————————

Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
Leefbaar Inkomen Gegarandeerd:
https://www.facebook.com/BasisinkomenGegarandeerdDoorEqualLifeFoundation
Equal Life Foundation:
https://www.facebook.com/EqualLifeFoundation
Proces van zelfverandering:

www.desteniiprocess.com
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
www.desteni.org
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
De Desteni Boodschap – Wat doen we ermee?:
http://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/02/13/dag-235-de-desteni-boodschap-wat-doen-we-ermee/
Zelfvergeving als Toegift aan jeZelf:
http://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/05/20/dag-299-zelfvergeving-als-toegift-aan-jezelf/

 

Onbegrip van relaties en de slang die in zijn staart bijt

ouroboros

Een punt wat ik zolang als ik me herinner verkeerd heb begrepen is het punt van een relatie aangaan met een man. Ik kon maar niet op één lijn komen met het uitgangspunt van waarom ik een relatie aan zou gaan, ik raakte steeds opnieuw verstrikt in de ervaring van ‘vervulling’ en zien dat dit niet is waar een relatie voor is, en hierin de beslissing om het steeds opnieuw ‘dan maar alleen te doen’. Hier omheen heb ik een heleboel lagen van onbegrip en emotionele ervaringen gecreëerd in het steeds opnieuw proberen en weer stoppen van een relatie, door mij of door de ander, hoe dan ook, een stoppen van de relatie in plaats van een doorzetten en voortzetten. Hierin heb ik het punt gemist dat een relatie/overeenkomst er kan zijn om mezelf te ondersteunen. Ik kan het gebruiken als punt van motivatie om op te staan in en als mijn uiterste potentieel en ik kan, mag mezelf toestaan om mezelf te ondersteunen met de aanwezigheid van een ander. Niet omdat het ‘de enige manier is’ – als het er niet is – ik kan mezelf ondersteunen. Echter ik had het omgedraaid dat het er niet mag zijn omdat ik het niet als punt van vervulling wil laten bestaan en hierin ontzeg ik mezelf het punt van ondersteuning. Ondersteuning in het mezelf zien, het verantwoordelijkheid nemen voor mezelf in de reacties die opkomen, in het terughalen hiervan naar mezelf toe in plaats van de reacties als gedachten, gevoelens en emoties te projecteren en/of uit te leven op een ander. Ondersteuning in de motivatie om echt alles in mezelf op te pakken en in te zien, op te lossen door mezelf te vergeven.

Hierin ervaar ik nog een angst dat ik dit niet zou doen als een ander er niet zou zijn. En doordat ik steeds deze angst ervaar, ben ik steeds opnieuw niet werkelijk een relatie aangegaan en vond ik steeds opnieuw dat ik ‘deze angst zelf op moest lossen’, alleen. Dit kan echter ook juist binnen een relatie als overeenstemming in en als een overeenkomst met mezelf, dat ik mezelf ondersteun in het nemen van verantwoordelijkheid voor en als mezelf en hier vandaan sta als punt van ondersteuning voor de partner in dit principe van zelfverantwoordelijkheid. Dus feitelijk heb ik mijn angst gebruikt om iets ‘niet aan te gaan’ en zo de relatie met mezelf niet aan te gaan in en als een geloof dat ik niet met een ander mag zijn zolang deze angst in mij bestaat. Zo creëer ik een isolatie in en als mezelf van angst en ‘niet mogen’ welke resulteert in een mezelf niet onder ogen zien en dus geen volledige verantwoordelijkheid hoeven/willen nemen voor en als mezelf.

Deze isolatie manifesteert zich in en als mijn fysiek, in een tegenhouden, een afknijpen van de adem en/als expressie binnenin mezelf welke bij mij fysiek tot uitdrukking komt in een vasthouden van de ontlasting. Ik ben in conflict hierin wat ik fysiek heb gemanifesteerd waarin constant op de achtergrond een onbegrip aanwezig is in en als mezelf en hier omheen bouw ik enorm veel spanning op en vergroot ik het conflict binnenin mezelf in relatie tot mijn eigen fysiek.

Als zelfvergeving zelfbegrip inhoudt, zijn er in onbegrip, punten aanwezig die ik niet vergeven heb in en als mezelf en door het niet vergeven van en als mezelf, kom ik niet tot het begrip van en als mezelf en door het onbegrip in en als mezelf maak ik het onmogelijk om mezelf te vergeven aangezien ik mezelf niet volledig kan vergeven zolang ik mezelf niet volledig begrijp.

De slang bijt in zijn staart en draait kringetjes.

(De serie loopt door tot Day 307)
Uil forgive

Een relatie als overeenstemming en overeenkomst in en als het begrip van en als zelfondersteuning.

De zelfvergevingen spreek ik hardop uit terwijl ik de plekken in mijn lijf onderzoek waarin ik vasthoud en het conflict fysiek gemanifesteerd heb. Als ik werkelijk in mezelf zie en mezelf vergeef komen er emoties vrij en ervaar ik hoe de energie als lading afneemt van de ‘aangedane’ plek in mijn lichaam.

———————————————————————————————————————–

De Bestemming van Leven – Tijdlijn van de Principes

The Desteni of Living – De Bestemming van Leven

1. Het realiseren en leven van mijn uiterste potentieel.

10. Het Zichtbaar maken van Liefde (deel 1)

Dag 604 – Waarom desteni I Process?

10. Making Love Visible – Het Zichtbaar maken van Liefde (deel 2)

(Wordt in de loop der tijd aangevuld).

aarde

————————————————————————————————————

Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een: Leefbaar Inkomen Gegarandeerd: https://www.facebook.com/BasisinkomenGegarandeerdDoorEqualLifeFoundation Equal Life Foundation: https://www.facebook.com/EqualLifeFoundation Proces van zelfverandering: www.desteniiprocess.com www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY Proces van relatie naar agreement: www.desteniiprocess.com/courses/relationships Zelfeducatie free: www.eqafe.com/free www.desteni.net www.desteni.org Journey to Life: 7 jaar dagelijks schrijven 7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven http://www.facebook.com/groups/journeytolife/ video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life De Desteni Boodschap – Wat doen we ermee?: http://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/02/13/dag-235-de-desteni-boodschap-wat-doen-we-ermee/ Zelfvergeving als Toegift aan jeZelf: http://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/05/20/dag-299-zelfvergeving-als-toegift-aan-jezelf/

My Declaration of Principle – Mijn verklaring van Principes

The Desteni of Living – De Bestemming van Leven

walking aloneThe following Principles give me focus and direction to stand alone without fear in equal respect for and engagement with All Life.

De volgende doelstellingen geven me focus en richting om alleen te staan zonder angst in gelijk respect voor en verbintenis met Al het Leven.

I endeavour to live the following Principles and I commit myself to give this all my effort:

Ik streef ernaar om te leven volgens deze Principes en ik stel mezelf ten doel me hiervoor volledig in te zetten:

*

1. Realising and living my utmost potential

1. Het realiseren en leven van mijn uiterste potentieel.

*

2. Living by the principle of what is best for all – guiding me in thought, word and deed to always in all ways direct problems to the best possible outcome for all

2. Leven volgens het principe van wat het beste is voor alles en iedereen – dat mij leidt in gedachten, woorden en daden om altijd op iedere manier problemen te adresseren tot een uitkomst die het beste is voor alles en iedereen.

*

3. Living by the principle of self honesty – to ensure I am pure in thought, word and deed: that my within and without is equal and one. Who I am within is who I am without and vice-versa

3. Leven volgens het principe van zelfoprechtheid – om ervoor in te staan dat ik zuiver ben in gedachten, woorden en daden: zodat mijn binnen- en buitenwereld één en gelijk zijn. Wie ik ben vanbinnen is wie ik ben vanbuiten en omgekeerd.

*

4. Self Purification through Writing, Self Forgiveness and Self Application – the action of realising I am responsible for my own thoughts, words and deeds, to forgive myself for transgressions and change myself to ensure I take responsibility for who, what and how I am and through this know that I can trust myself to always be honest with me and so others

4. Zelfpurificatie door Schrijven, Zelfvergeving en Zelftoepassing – de daad van het realiseren dat ik verantwoordelijk ben voor mijn eigen gedachten, woorden en daden, om mijzelf mijn misdaden te vergeven en mijzelf te veranderen zodat ik ervoor insta dat ik verantwoordelijkheid neem voor wie, wat en hoe ik ben en hierdoor te weten dat ik mezelf kan vertrouwen om altijd eerlijk te zijn met mezelf en dus met anderen.

*

5. Living the principle of Self Responsibility – realising only I am responsible for what I accept and allow inside of me, my relationships and my outside world and so with this responsibility: only I have the power and ability to change that which I see is compromising who I am, what I live and how this affects others

5. Leven volgens het principe van Zelfverantwoordelijkheid – waarin ik mij realiseer dat alleen ik verantwoordelijk ben voor wat ik accepteer en toesta binnenin mij, mijn relaties en mijn buitenwereld en dus met deze verantwoordelijkheid: heb alleen ik het gezag en de mogelijkheid om datgene te veranderen waarvan ik zie dat het compromitteert wie ik ben, wat ik leef en hoe dit anderen beïnvloedt.

*

6. Realising that who I am in thought, word and deed affects not only myself – but others as well and so with Self Responsibility in thought, word and deed – I take responsibility for myself and so my relationships to be Self Aware in every moment and live in such a way that is best for me and so others as well

6. Realiseren dat wie ik ben in gedachten, woorden en daden niet alleen invloed heeft op mijzelf – maar evengoed op anderen en dus met Zelfverantwoordelijkheid in gedachten, gevoelens en emoties – neem ik verantwoordelijkheid voor mijzelf en dus mijn relaties om Zelfgewaar te zijn in ieder moment en op zo’n manier te leven dat het ’t beste is voor mij en dus ook voor anderen.

*

7. Living the Principle of Self Awareness – to be aware, to see, to recognize my own thoughts and Mind, to be self honest to the extent where I can take responsibility for when I see my thoughts / Mind is not what is best for me / others and commit to immediately take responsibility and change for myself and so for others

7. Leven volgens het Het Principe van Zelfgewaarzijn  – het gewaar zijn, zien, herkennen van mijn eigen gedachten en geest, het zelfoprecht zijn welke zich uitstrekt tot waar ik verantwoordelijkheid kan nemen voor als ik zie dat mijn gedachten / Geest niet zijn / is wat het beste is voor mij / anderen en het tot doel stellen om onmiddellijk verantwoordelijkheid te nemen en te veranderen voor mijzelf en dus voor anderen.

*

8. With taking responsibility for myself, becoming aware of myself – take responsibility and become aware of others in my life, to assist and support them as I am assisting and supporting myself – to give as you would like to receive and do the extra bit every day to see where I can contribute to other’s lives and so my own

8. Met het nemen van verantwoordelijkheid voor mijzelf, het gewaar worden van mijzelf – het nemen van verantwoordelijkheid en het gewaar worden van anderen in mijn leven, om hen te assisteren en ondersteunen zoals ik mijzelf assisteer en ondersteun – om te geven zoals ik zou willen ontvangen en om elke dag het extra beetje te doen om te zien waar ik kan bijdragen aan het leven van anderen en dus aan mijn eigen leven.

*

9. Living the principle of self trust – as I commit myself to remain constant in my living of self honesty, self responsibility and self awareness, I stand as an unbending trust that I always in all ways know who I am no matter what I face and that in this I know, as proven in the constancy of my living that I will always honour and stand by what is best for all and so best for me

9. Leven volgens het principe van zelfvertrouwen – als ik mijzelf ten doel stel om constant te blijven in mijn leven van zelfoprechtheid, zelfverantwoordelijkheid en zelfgewaarzijn, sta ik als een onwankelbaar vertrouwen zodat ik altijd op iedere manier weet wie ik ben, wat ik ook onder ogen zie en dat ik hierin weet, als bewezen in de standvastigheid van mijn leven dat ik altijd zal eren en staan bij wat het beste is voor alles en iedereen en dus het beste voor mij.

*

10. Making Love Visible – through me not accepting/allowing anything less than my utmost potential, I support those in my life to reach their utmost potential, to love them as I have shown love to myself by gifting to me my utmost potential, the best life/living experience and show others as I have shown myself what is means to LIVE

10. Het Zichtbaar maken van Liefde – door zelf niets minder te accepteren / toe te staan dan mijn uiterste potentiëel, om hen lief te hebben zoals ik mijzelf liefde heb laten zien door mijzelf mijn uiterste potentiëeel te geven, het beste leven / de beste levende ervaring en om anderen te laten zien zoals ik mijzelf heb laten zien wat het betekent om te LEVEN.

*

11. No one can save you, save yourself – the realisation that the tools and principles of Desteni is the guide, but I must walk the path myself. We are here to assist and support each other in this process from Consciousness to Awareness/LIFE and what it means to live – but the process itself, where you are alone with yourself in your own Mind: is walked alone

11. Niemand kan jou redden, redt jezelf – de realisatie dat het gereedschap en de principes van Desteni de leidraad zijn, maar dat ik zelf het pad moet bewandelen. We zijn hier om elkaar te assisteren en ondersteunen in dit proces van Bewustzijn naar Gewaarzijn / LEVEN en wat het betekent om te leven – maar het proces zelf, waar je alleen bent met jezelf in jouw eigen Geest: wordt alleen gewandeld.

*

12. Not waiting for anything or anyone to take responsibility for me and this world – but that I realise I have created who and how I am in this moment, therefore I have the responsibility to change who and how I am and so the realisation that we as a collective created how and what this world is today and so it is the responsibility of the collective to change how and what this world is today

12. Niet wachten voor iets of iemand om verantwoordelijkheid te nemen voor mij en deze wereld – maar dat ik mij realiseer dat ik gecreëerd heb wie en hoe ik ben in dit moment, daarom heb ik de verantwoordelijkheid om te veranderen wie en hoe ik ben en dus de realisatie dat wij als een collectief deze wereld gecreëerd hebben als hoe en wat het is vandaag de dag en dus is het de verantwoordelijkheid van het collectief om te veranderen hoe en wat de wereld vandaag de dag is.

*

13. Honouring the life in each person, animal – everything from the great to the small of earth, that we expand our awareness and responsibility to creating the best possible life for everyone and everything and so ourselves

13. Het leven eren in elk persoon, dier – alles van het grote tot het kleine van de aarde, opdat we ons gewaarzijn en onze verantwoordelijkheid uitbreiden om het best mogelijke leven te creëren voor iedereen en alles en dus onszelf.

*

14. Relationships as Agreements: individuals coming together using agreements as a platform to one-on-one expand, grow and develop as individuals in life and living to support/assist each other unconditionally to reach their utmost potential where the agreement is a coming together of individuals understanding what it means to stand as equals and to stand as one

14. Relaties als Overeenstemming: individuen die samenkomen en een overeenstemming gebruiken als een platform om één-op-één uit te breiden, groeien en ontwikkelen als individuen in het leven en het levensonderhoud om elkaar onvoorwaardelijk te ondersteunen / assisteren om hun uiterste potentiëel te bereiken waar de overeenstemming een samenkomen is van individuen die begrijpen wat het betekent om te staan als gelijken en te staan als één.

*

15. Sex as Self Expression – where sex is an united expression between individuals in honour, respect, consideration and regard of each other as equals, two physical bodies uniting in equality and oneness – a merging of two equals as one physically.

15. Seks als Zelfexpressie – waar seks een verenigde expressie is tussen individuen in eer, respect, overweging en achting van elkaar als gelijken, twee fysieke lichamen verenigd in gelijkheid en eenheid – een samenkomen van twee gelijken als fysiek één.

*

16. Realising that by the virtue of me being in this world – my responsibility does not only extend to my own Mind / my own Life, but to the minds and lives of everything and everyone of this earth and so my commitment is to extend this awareness to all of humanity to work together and live together to make this world heaven on earth for ourselves and the generations to come

16. Realiseren dat bij de hoedanigheid van mijn aanwezigheid in deze wereld – mijn verantwoordelijkheid zich niet alleen uitstrekt tot mijn eigen Geest / mijn eigen leven, maar tot de ‘geesten’ en levens van alles en iedereen van deze aarde en dus is het mijn doelstelling om dit gewaarzijn uit te breiden tot de gehele mensheid om samen te werken en samen te leven om deze wereld tot een hemel op aarde te maken voor onszelf en de generaties die komen.

*

17. I must in my thoughts, words and deeds – but most importantly in my living actions, become a living example for others in my world that is noticeable and visible when it comes to the potential of a person to change themselves and so change their world. So that more people can realise how we can change this world, by standing united in our self change within the principle of what is best for all to bring heaven to earth

17. Ik moet in mijn gedachten, woorden en daden – maar meest belangrijk in mijn daadwerkelijke leven, een levend voorbeeld worden voor anderen in mijn wereld die waarneembaar en zichtbaar is als het gaat om het potentiëel van een persoon om zichzelf te veranderen en zo de wereld te veranderen. Zodat meer mensen zich kunnen realiseren hoe we deze wereld kunnen veranderen, door verenigd te staan in onze zelfverandering binnen het principe als wat het beste is voor alles en iedereen om een hemel op aarde te brengen.

*

18. I am the change I want to see in me and my world – to bring heaven to earth is to bring into being, into living the LIVING PROOF of a PRACTICAL HEAVEN that can be seen and heard in our actions and words. We are the Living Heaven that must come into creation in this living world.

18. Ik ben de verandering die ik wil zien in mijzelf en in mijn wereld – een hemel op aarde brengen is het in het leven roepen, in het leven brengen van het LEVENDE VOORBEELD van een PRAKTISCHE HEMEL die gezien en gehoord kan worden in onze daden en woorden. We zijn de Levende Hemel die in creatie moet komen in deze levende wereld.

*

19. Through purifying my thoughts, words and deeds – my inner becomes my outer, so I bring into creation me as heaven into earth, realising it is not enough to ‘see the change / be the change’ – for change to become REAL it must be a constant, consistent living of me through the words I speak and the actions I live visible and noticeable to all in every moment of breath

19. Door het purificeren van mijn gedachten, woorden en daden – wordt mijn innerlijke wereld mijn uiterlijke wereld, dus ik breng mijzelf als hemel op aarde in creatie, waarin ik me realiseer dat het niet voldoende is om ‘de verandering te zien / de verandering te zijn’ – om verandering WERKELIJKHEID te laten worden moet het een constant, consequent leven zijn van mij door de woorden die ik spreek en door de daden die ik leef die zichtbaar en waarneembaar zijn voor iedereen in ieder moment van ademhalen.

*

20. Realising that my physical body is my temple – my physical body is the living flesh through which and in which I will bring into being and create / manifest heaven on earth as me in my thoughts, words and deeds and so I honour, respect and regard – nurture and support my physical body as I would nurture and support me as equals: my body is me

20. Realiseren dat mijn fysieke lichaam mijn tempel is – mijn fysieke lichaam is het levende vlees door welke en in welke ik een hemel op aarde in het leven roep en op aarde zal creëren / manifesteren als mezelf in mijn woorden en daden en dus eer, respecteer en acht – verzorg en ondersteun ik mijn fysieke lichaam zoals ik mijzelf als gelijke zou verzorgen en ondersteunen: mijn lichaam ben ik.

*

21. We are the change in ourselves and this world we have been waiting for: and so I commit to dedicate myself and my life for each one as all to realise this, as nothing will change if we don’t change in all that we are, within and without

21. We zijn de verandering in onszelf en in deze wereld waarop we gewacht hebben: en dus stel ik mezelf ten doel om mezelf en mijn leven toe te wijden aan ieder-één als allen om dit te realiseren, omdat er niets zal veranderen als we niet veranderen in alles wat we zijn, vanbinnen en vanbuiten.

*

22. The realisation that for me to be able to change myself in thought, word and deed to the most effective living being that I can be and become – I first have to ‘know thyself’ and so commit myself to investigate, introspect and understand how I became who I am today, to prepare the road before me into self creation of a responsible, aware, self honest and trustworthy person for myself and so for all

22. De realisatie dat voor mezelf, om in staat te zijn om mezelf te veranderen in gedachten, woorden en daden tot het meest effectieve levende wezen dat ik kan zijn en worden – zal ik eerst mezelf moeten kennen (‘to know thyself’) en dus stel ik mezelf ten doel om te onderzoeken, binnenin mij te zien en begrijpen hoe ik ben geworden wie ik ben vandaag de dag, om de weg voor mij voor te bereiden tot in de zelfcreactie van een verantwoordelijk, gewaar, zelfoprecht en betrouwbaar persoon voor mijzelf en dus voor anderen.

*

23. The realisation that for me to be able to contribute to change in this world – I have to get to ‘know thyself’ as this world and so commit myself to research, investigate and introspect the inner and outer workings of this world and align the systems of today to present and give the best possible life for all on Earth

23. De realisatie dat voor mij om in staat te zijn bij te dragen aan verandering in deze wereld – moet ik mezelf leren kennen (‘to know thyself’) als deze wereld and dus stel ik mezelf ten doel om de innerlijke en uiterlijke mechanismen van deze wereld te documenteren, onderzoeken en binnenin mij te zien en de systemen van vandaag aan te passen om het best mogelijke leven voor alles en iedereen op Aarde te presenteren.

*

foto 3-kopie

De bestemming van Leven – Tijdlijn van de Principes

In blogs to come through time I will expand on how I see, realise and understand each Principle and applied it and / or will apply practically in my daily life.

In blogs die komen gaan door de tijd heen zal ik uitbreiden op hoe ik elk Principe zie, realiseer en begrijp en hoe ik het praktisch toepas en / of wil toepassen in mijn dagelijks leven.

————————————————————————————————————————–

Mogelijkheid tot wereldverandering met gelijke kansen voor ieder-een:
Leefbaar Inkomen Gegarandeerd:
https://www.facebook.com/BasisinkomenGegarandeerdDoorEqualLifeFoundation
Equal Life Foundation:
https://www.facebook.com/EqualLifeFoundation
Proces van zelfverandering:

www.desteniiprocess.com
www.lite.desteniiprocess.com  GRATIS ONLINE CURSUS MET BUDDY
Proces van relatie naar agreement:
www.desteniiprocess.com/courses/relationships
Zelfeducatie free:
www.eqafe.com/free
www.desteni.net
www.desteni.org
Journey to Life:
7 jaar dagelijks schrijven
7 jaar dagelijks schrijven – Dag 1 – Van ziel naar Leven
http://www.facebook.com/groups/journeytolife/
video: 2012: Nothingness – The 7 year process Birthing Self as Life
De Desteni Boodschap – Wat doen we ermee?:
http://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/02/13/dag-235-de-desteni-boodschap-wat-doen-we-ermee/
Zelfvergeving als Toegift aan jeZelf:
http://ingridschaefer1.wordpress.com/2013/05/20/dag-299-zelfvergeving-als-toegift-aan-jezelf/